Archive for the ‘ucenicie’ Category

Astăzi 18 Ianuarie citim Exodul 1:1-2:2

Exodul este continuarea istorie din Geneza după 430 de ani.

Istoria a început cu un om, Avraam pe care Dumnezeu l-a făcut parte unui plan prin care i s-a spus că va fi un neam mare, care va stăpâni țara Canaan, și că pînă la urmă toate națiunile pământului vor fi parte a binecuvântării lui Dumnezeu.

Și acum iată că urmasii lui Avraam,Isaac și Iacov au ajuns să trăiască 430 de ani în Egipt unde s-au înmulțit așa de mult că „s-a umplut țara (Egiptului) de ei.

Cum ajuns ei în Egipt? Acesta a fost planul lui Dumnezeu pe care i l-a de descoperit lui Iacov.

„Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie noaptea și a zis: „Iacove! Iacove!” Israel a răspuns: „Iată-mă!” Și Dumnezeu a zis: „Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău. Nu te teme să te cobori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare. Eu Însumi Mă voi coborî cu tine în Egipt și Eu Însumi te voi scoate iarăși de acolo, iar Iosif îţi va închide ochii.”

Geneza 46:2-4 VDC

https://bible.com/bible/191/gen.46.2-4.VDC

Nu cred că Iacov ar fi rămas în Egipt cu toată oferta de bunăstare pentru că el știa că țara promisă era Canaan, chiar el însuși a cerut să fie îngropat în Canaan unde aveau un ogor cumpărat de Avraam.

Cred că nu este înțelept să ne aventurăm să găsim o explicație specifică pentru ceea ce ni s-a întâmplat în viață chiar dacă știm că este planul lui Dumnezeu de mântuire pentru noi.

Atât timp cât acceptăm umblarea noastră prin credință cu Isus noi nu avem răspuns precis la întrebarea de ce ni se întâmplă un anumit lucru.

Uneori poate vom înțelege dar indiferent pe unde trecem important este să știm că suntem în voia Lui și că la sfârșit vom primi ceea ce Isus ne-a promis.

Aparent ar fi fost mult mai simplu să se înmulțească poporul evreu în țara Canaan.

Poate asta era o cale „naturală” prin care se naște un popor, dar ca o mulțime de oameni ieșiți dintr-un om să fie numit poporul lui Dumnezeu trebuia să se vadă că tot acest proces este supranatural.

Ăsta se întâmplă în istorisirea ce urmează în cartea Exod.

Astăzi am citit că deși egiptenii nu au avut „nici un pic de milă în asuprirea evreilor aceștia se înmulțesc și cresc mai mult.

Egiptenii încearcă să le omoare băieții la naștere și se gasesc niște femei, moașele care s-au temut mai mult de Dumnezeu decât de Faraon.

Și apoi Dumnezeu a găsit o familie care au încercat să își salveze băiatul cum au știut ei mai bine dar acest băiat era omul care Dumnezeu îl va folosi patruzeci de ani să pună bazele întemeierii Israelului ca națiune.

Toate aceste lucruri nu sunt decât providența lui Dumnezeu nu meritele unor oameni.

Se spune la finalul capitolului doi că

„Dumnezeu a auzit gemetele lor și Și-a adus aminte de legămîntul Său făcut cu Avraam, Isaac și Iacov.”

Din punct de vedere uman uneori ni se pare că Dumnezeu Și-a „adus aminte” de noi dar de fapt asta este percepția noastră pentru că Dumnezeu totdeauna veghează asupra noastră și ne iubește atât de mult încât lucrează totdeauna la sfințirea noastră. Dacă înțelegem asta atunci în viața vom lua decizii care să îl onoreze pe Dumnezeu chiar dacă vom suferi.

PS. Viața creștină este în totalitate supranaturală. Noi trăim o viață crestină cu adevărat pentru că Hristos este în noi și noi suntem în Hristos. Fără lucrarea lui Hristos în noi nu există identitate creștină.

Astăzi 19 Ianuarie citim Exodul 3:1-6:30

„Munca de lămurire” pe care o duce Dumnezeu cu Moise.

M-am gândit că totdeauna se află intr-o situație „delicată” atunci când vrea să determine pe cineva să facă un lucru în Numele Lui.

Din cauză că Dumnezeu respectă voința liberă a omului și nu poate în același timp să recurgă la manipulare sau alte „șmecherii” pentru a ne convinge, nu-I rămâne decât să ne dezvăluie treptat ca și lui Moise cine este El, ce autoritate și putere avem în spatele nostru cu care putem să convingem pe alți oameni să accepte voia lui Dumnezeu în viața lor.

Înainte ca Moise să accepte să meargă a reușit să îl facă pe Dumnezeu să se „enerveze”.

Moise a zis: „Ah, Doamne , trimite pe cine vei vrea să trimiţi!” Atunci, Domnul S-a mâniat pe Moise și a zis: „Nu-i oare acolo fratele tău Aaron, Levitul? Știu că el vorbește ușor. Iată că el însuși vine înaintea ta și, când te va vedea, se va bucura în inima lui.

Exodul 4:13-14 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.4.13-14.VDC

Nu știu cât a durat „târguiala” asta a lui Moise cu Dumnezeu dar în cele patru capitole citite azi am identificat șapte obiecții pe care le ridică Moise înaintea lui Dumnezeu.

Totdeauna Dumnezeu îi răspunde la întrebările Lui.

Cred că și noi cei care ne credem „tari” în credință, sau cu o anumită experiență în credință și cu cunoaștere mai aprofundată a învățăturilor de credință ar fi decent să urmăm exemplul lui Dumnezeu de îngăduință și răbdare și de a depune efort pentru a ajuta pe alții fie pe cei care au început să umble pe calea lui Dumnezeu sau pe cei care afișează un ateism agresiv.

Dumnezeu se prezintă pe Sine însuși lui Moise într-un rug aprins care ardea fără să „ardă” și în final îi spune :

„Acum , vino, Eu te voi trimite la Faraon și vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel.”

Exodul 3:10 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.3.10.VDC

De aici începe „sesiunea de întrebări și răspunsuri”

1. Prima întrebare sau scuză a lui Moise vine din problema care si-o pune cu privire la capacitatea de a duce misiunea asta și faptul ca era un „nimenea”.

Moise a zis lui Dumnezeu: „Cine sunt eu, ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel?”

Dumnezeu a zis: „Eu voi fi negreșit cu tine, și iată care va fi pentru tine semnul că Eu te-am trimis: după ce vei scoate pe popor din Egipt, veţi sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta.”

Exodul 3:11-12 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.3.11-12.VDC

2.A doua problemă pentru Moise era că nu știa cum să îl prezinte pe Dumnezeu evreilor. Erau o mulțime de dumnezei în Egipt și toți aveau un nume. Numele sub care se prezintă Dumnezeu lui Moise este extraordinar. Simplu :

Moise a zis lui Dumnezeu: „Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune: ‘Dumnezeul părinţilor voștri m-a trimis la voi’ și mă vor întreba: ‘Care este Numele Lui?’, ce le voi răspunde?” Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu sunt Cel ce sunt.” Și a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: ‘Cel ce Se numește «Eu sunt» m-a trimis la voi.’”

Exodul 3:13-14 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.3.13-14.VDC

Dar apoi se prezintă ca un Dumnezeu care totuși avea legătură cu strămoșii lor Avraam Isaac și Iacov. „Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov” …Acesta este Numele Meu pentru veșnicie.”

3.A treia problemă pe care o vede Moise este că ei vor zice „Nu ți s-a arătat Domnul!”

Mulți oameni au pretenția de a fi ascultați ca având un mesaj direct de la Dumnezeu și nu acceptă ca cineva să-și exprime vreo obiecție sau să ceară dovezi suplimentare.

Dumnezeu îi pune la dispoziție trei minuni cu care să-i convingă de veridicitatea mesajului său.

a) toiagul lui Moise de la oi se preface în șarpe și apoi din nou devine toiag. Mai târziu când pleacă Moise cu familia spre Egipt toiagul lui Moise este numit „toiagul lui Dumnezeu”

b) Mâna lui Moise se umple cu lepră când o bagă în sân și apoi se curăță de lepră când o duce în sân adoua oară.

c) va lua apă din râu când o va turna pe uscat se va preface în sânge.

4. A patra problemă este că va avea dificultăți să comunice verbal

„Ah Doamne eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară…căci vorba și limba îmi este încurcată. Complexul acesta de inferioritate poate a fost amplificat știind că egiptenii erau instruiți în arta oratoriei ceea ce el acum consideră că este o mare piedică să meargă la Faraon .

Du-te dar; Eu voi fi cu gura ta și te voi învăţa ce vei avea de spus.”

Exodul 4:12 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.4.12.VDC

5. Aici pare că Moise este dezarmat total nu mai are ce să obiecteze dar totuși spune N-ai găsit altul de ce tocmai pe mine „ai pus ochii”? În același timp acesta pare a fi momentul în care Dumnezeu a ajuns la „capătul răbdării” cu Moise.

Moise a zis: „Ah, Doamne , trimite pe cine vei vrea să trimiţi!”

Atunci, Domnul S-a mâniat pe Moise și a zis: „Nu-i oare acolo fratele tău Aaron, Levitul? Știu că el vorbește ușor. Iată că el însuși vine înaintea ta și, când te va vedea, se va bucura în inima lui.

Exodul 4:13-14 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.4.13-14.VDC

Deși e prima dată când se spune că Dumnezeu s-a mâniat pe Moise totuși nu l-a abandonat.

Cred că noi nu realizăm câtă răbdare are Dumnezeu cu noi după ce ani de zile ne înconjoară cu dragostea Lui așteptând pînă când răspundem afirmativ. Și atunci când răspundem la chemarea Lui începem să ne prezentăm cu lucruri care să aducă laude la adresa noastră. Tare mare nevoie avem de smerenie.

Și acum ziua cea mare Moise vede în sfârșit că Dumnezeu îl face credibil în fața „copiilor lui Israel”. Oamenii se aruncă „cu fața la pământ” înaintea lui Dumnezeu.

Și totuși problemele continuă.

6. „Moise s-a întors la Domnul și a zis: „Doamne, pentru ce ai făcut un astfel de rău poporului acestuia? Pentru ce m-ai trimis? De când m-am dus la Faraon ca să-i vorbesc în Numele Tău, el face și mai rău poporului acestuia, și n-ai izbăvit pe poporul Tău.”

Exodul 5:22-23 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.5.22-23.VDC

Printre altele Dumnezeu le explică încă odată planul lui „copiilor lui Israel „:

Vă voi lua ca popor al Meu; Eu voi fi Dumnezeul vostru și veţi cunoaște că Eu, Domnul Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii. Astfel a vorbit Moise copiilor lui Israel.

…………………..

Dar deznădejdea și robia aspră în care se aflau i-au împiedicat să-l asculte pe Moise.

Exodul 6:7, 9 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.6.7-9.VDC

7. A șaptea problemă este reluarea a ceea ce pare a fi o obsesie a lui Moise și anume faptul că nu are vorbirea ușoară (talent oratoric cred eu) . Și pentru a treia oară se spune în finalul capitolului 6 că atunci când Domnul i-a spus lui Moise „Spune lui Faraon…tot ce-ți spun” Moise are aceeași problemă „Iată că eu nu vorbesc ușor cum are să mă asculte faraon?”

Cred că și noi nu răspundem chemării lui Dumnezeu de a „spune” mesajul lui Dumnezeu altora fie cei din biserică sau celor din lume pentru că nu stăm de vorbă cu Dumnezeu pînă când ne va răspunde tuturor obiecțiilor noastre.

În final Dumnezeu vorbește cu cei doi și le dă porunci .

Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și le-a dat porunci cu privire la copiii lui Israel și cu privire la Faraon, împăratul Egiptului, ca să scoată din ţara Egiptului pe copiii lui Israel.

Exodul 6:13 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.6.13.VDC

Din acest moment Moise își începe misiunea

pe care i-a dat-o Dumnezeu timp de patruzeci de ani.

Astăzi 20 Ianuarie citim Exodul 7:1-10:29

Dumnezeu „duce muncă de lămurire” cu faraon.

Încă odată pentru că Dumnezeu respectă voința liberă a omului dar în același timp poate folosi instrumente care să demonstreze suveranitatea Lui și omul să cedeze într-un final.

Faraon și egiptenii aveau dumnezeii lor și astfel prin ceea ce Dumnezeu urma să facă avea scopul de a demonstra puterea Lui .

„Eu voi împietri inima lui Faraon și Îmi voi înmulţi semnele și minunile în ţara Egiptului.

………………………

Egiptenii vor cunoaște că Eu sunt Domnul când Îmi voi întinde mâna asupra Egiptului și când voi scoate din mijlocul lor pe copiii lui Israel.”

Exodul 7:3, 5 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.7.3-5.VDC

Intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu avea scopul să vorbească și lumii întregi de atunci că evreii au un Dumnezeu care are autoritate mai mare decât faraon considerat dumnezeu, decât dumnezeii Egiptului, decât vrajitorii egipteni și că evreii sunt poporul lui Dumnezeu.

„Eu(Dumnezeu) voi împietri inima lui faraon.” Pentru a-și atinge obiectivele Dumnezeu trebuia să întâlnească o poziție vehementă din partea lui faraon.

Împietrirea inimii lui faraon era numai cu privire la acțiunea de a permite evreilor să plece din Egipt și astfel nu avea scopul de a-l lipsi pe faraon de șansa de a-L recunoaște pe Dumnezeu ca dumnezeul adevărat.

Vedem că o anumită putere au demonstrat și vrăjitorii din Egipt dar la final s-a dovedit inferioară.

„Toţi și-au aruncat toiegele și s-au prefăcut în șerpi. Dar toiagul lui Aaron a înghiţit toiegele lor.

Exodul 7:12 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.7.12.VDC

Acum Dumnezeu aduce cele zece urgii asupra egiptenilor. Am pus pentru fiecare urgie sau plagă versetele cheie.

1. Prefacerea apei în sânge

„Acum, așa vorbește Domnul: «Iată cum vei cunoaște că Eu sunt Domnul. Am să lovesc apele râului cu toiagul din mâna mea, și ele se vor preface în sânge .

……… vrăjitorii fac și aceeași minune

Dar vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjitoriile lor. Inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aaron, după cum spusese Domnul.

Exodul 7:17, 22 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.7.17-22.VDC

2. Broaștele

Și vrăjitorii au „scos broaște peste toată țara Egiptului dar aici faraon începe să negocieze cu Moise despre plecarea evreilor.

„Faraon a chemat pe Moise și pe Aaron și a zis : „Rugaţi-vă Domnului să depărteze broaștele de la mine și de la poporul meu, și am să las pe popor să plece să aducă jertfe Domnului.”

Exodul 8:8 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.8.8.VDC

3.Păduchii

Vrăjitorii: „Aici este degetul lui Dumnezeu”

„Vrăjitorii au căutat să facă și ei păduchi prin vrăjitoriile lor, dar n-au putut. Păduchii erau pe oameni și pe dobitoace. Și vrăjitorii au zis lui Faraon: „Aici este degetul lui Dumnezeu!” Dar inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aaron, după cum spusese Domnul.

Exodul 8:18-19 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.8.18-19.VDC

4. Musca câinească

Pe teritoriul locuit de evrei nu mai au loc plăgile de acum înainte.

„Dar în ziua aceea voi deosebi ţinutul Gosen, unde locuiește poporul Meu, și acolo nu vor fi muște, pentru ca să cunoști că Eu, Domnul, sunt în mijlocul ţinutului acestuia. Voi face o deosebire între poporul Meu și poporul tău. Semnul acesta va fi mâine.»’”

Exodul 8:22-23 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.8.22-23.VDC

„Rugati-vă pentru mine.” zice faraon.

5. Ciuma vitelor

Dar Domnul va face deosebire între turmele lui Israel și turmele egiptenilor, așa că nu va pieri nimic din tot ce este al copiilor lui Israel.»

……….

Faraon a trimis să vadă ce se întâmplase, și iată că nicio vită din turmele lui Israel nu pierise. Dar inima lui Faraon s-a împietrit și n-a lăsat pe popor să plece.

Exodul 9:4, 7 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.9.4-7.VDC

6. Vărsatul negru

Vrăjitorii nu s-au putut arăta înaintea lui Moise din pricina bubelor, căci bubele erau pe vrăjitori, ca și pe toţi egiptenii.

Exodul 9:11 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.9.11.VDC

7. Piatra și focul

„Dacă Mi-aș fi întins mâna și te-aș fi lovit cu ciumă, pe tine și pe poporul tău, ai fi pierit de pe pământ. Dar te-am lăsat să rămâi în picioare ca să vezi puterea Mea și Numele Meu să fie vestit în tot pământul.

Exodul 9:15-16 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.9.15-16.VDC

8. Lăcustele

Domnul a zis lui Moise: „Du-te la Faraon , căci i-am împietrit inima lui și a slujitorilor lui , ca să fac semnele Mele în mijlocul lor și ca să istorisești fiului tău și fiului fiului tău cum M-am purtat cu egiptenii și ce semne am făcut în mijlocul lor. Și veţi cunoaște că Eu sunt Domnul.”

………

Slujitorii lui Faraon i-au zis: „Până când are să fie omul acesta o pacoste pentru noi? Lasă pe oamenii aceștia să plece și să slujească Domnului Dumnezeului lor. Tot nu vezi că piere Egiptul?”

Exodul 10:1-2, 7 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.10.1-7.VDC

9. Întuneric de trei zile.

Domnul a împietrit inima lui Faraon, și Faraon n-a vrut să-i lase să plece. Faraon a zis lui Moise: „Ieși de la mine! Să nu cumva să te mai arăţi înaintea mea, căci în ziua în care te vei arăta înaintea mea, vei muri.” „Da!” a răspuns Moise, „nu mă voi mai arăta înaintea ta.”

Exodul 10:27-29 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.10.27-29.VDC

Dumnezeu este suveran . El își poate aduce la îndeplinire planul Său întotdeauna indiferent de orice circumstanță.

Să ne închinăm cu adevărat înaintea Lui și să ne rugăm să ne ajute să înțelegem întotdeauna planul Lui ca să nu ne trezim că „luptăm” împotriva Lui Dumnezeu.

Astazi 21 Ianuarie citim Exodul 11:1-13:22

Urgia a zecea, ultima dar cea mai dramatică și unică.

În toată ţara Egiptului vor fi ţipete mari, așa cum n-au fost și nu vor mai fi.

Exodul 11:6 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.11.6.VDC

Aceasta îi va determina pe egipteni să se închine pînă la pământ.

Dar dintre toţi copiii lui Israel, de la oameni până la dobitoace, nici măcar un câine nu va chelălăi cu limba lui, ca să știţi ce deosebire face Domnul între egipteni și Israel.

Exodul 11:7 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.11.7.VDC

Poporul lui Israel nu a scăpat de urgia a zecea pentru erau mai buni decât egiptenii ci pentru că Dumnezeu prin har le-a dat o șansă să nu fie nimiciți întâiul lor născut prin sângele mielui sau iedului care era prezent la intrarea în casele lor.

Nu există pentru noi nici un lucru pe care îl putem face ca să nu fim nimiciți de mânia lui Dumnezeu decât sângele Mielului care ridică păcatul lumii.

„În noaptea aceea, Eu voi trece prin ţara Egiptului și voi lovi pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, de la oameni până la dobitoace, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului; Eu , Domnul.

Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veţi fi. Eu voi vedea sângele și voi trece pe lângă voi, așa că nu vă va nimici nicio urgie atunci când voi lovi ţara Egiptului.”

Exodul 12:12-13 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.12.12-13.VDC

Sărbătoare paștelui o putem cel mai bine înțelege dacă ne uităm la răspunsul pe care Dumnezeu le spune sa-l dea copiilor care vor întreba „Ce înseamnă obiceiul acesta?”

Am văzut că cel mai greu este să răspunzi copiilor la întrebările lor despre credința noastră.

Poate uneori facem și noi lucruri ca și creștini fiind o rutină sau obicei și nu am căutat să știm „în cine ne-am încrezut”. Mă gândesc că asta ne va determina să ne cunoaștem mai bine crezul iar citirea Bibliei este de mare ajutor.

„Când veţi intra în ţara pe care v-o va da Domnul , după făgăduinţa Lui, să ţineţi acest obicei sfânt. Și când vă vor întreba copiii voștri: ‘Ce înseamnă obiceiul acesta?’ să răspundeţi : ‘Este jertfa de Paște în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre.’” Poporul s-a plecat și s-a închinat până la pământ.

Exodul 12:25-27 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.12.25-27.VDC

A fost o noapte agitată. Evreii sarbatoreau paștele și după ce au uns ușă de la intrare cu sângele mielului jertfit la miezul nopții în Egipt mureau toți întâii născuți.

Acum faraon și poporul egiptului îi roagă să plece că se temeau că pînă la urmă vor murii cu toții .

Copiii lui Israel au plecat din Ramses spre Sucot, în număr de aproape șase sute de mii de oameni care mergeau pe jos, afară de copii. O mulţime de oameni de tot soiul s-au suit împreună cu ei; aveau și turme însemnate de oi și boi.

Exodul 12:37-38 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.12.37-38.VDC

Fiindcă Dumnezeu a spus că întâi născuți din Israel erau ai Lui și trebuiau răscumpărați.

Înțelegem din nou semnificația acestui lucru din răspunsul pe care Dumnezeu le-a spus evreilor că trebuie să îl dea cînd vor întreba copiii lor ce înseamnă asta. Așa înțelegem și noi mai bine.

„Pune-Mi deoparte ca sfânt pe orice întâi născut, pe orice întâi născut dintre copiii lui Israel, atât dintre oameni, cât și dintre dobitoace: este al Meu.”

…………

Și când te va întreba fiul tău într-o zi: ‘Ce înseamnă lucrul acesta?’ să-i răspunzi: ‘Prin mâna Lui cea atotputernică, Domnul ne-a scos din Egipt, din casa robiei; și, fiindcă Faraon se încăpăţâna și nu voia să ne lase să plecăm, Domnul a omorât pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, de la întâii născuţi ai oamenilor până la întâii născuţi ai dobitoacelor. Iată de ce aduc jertfă Domnului pe orice întâi născut de parte bărbătească și răscumpăr pe orice întâi născut dintre fiii mei.

Exodul 13:2, 14-15 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.13.2-15.VDC

Evreii pleacă din Egipt, Dumnezeu alege drumul pe care vor merge.

Domnul mergea înaintea lor: ziua într-un stâlp de nor, ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc, ca să-i lumineze, pentru ca să meargă și ziua, și noaptea.

Exodul 13:21 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.13.21.VDC

Dumnezeu poate să folosească multe căi să ne arate drumul în călătoria noastră spirituală în pustia acestei lumi. Dar calea pe care Dumnezeu ne va călăuzi este prezența Duhului Sfânt în noi care ne va ajuta să luăm decizii bune.

Din nou cred că cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu Biblia este vitală pentru că Duhul Sfânt ne va lumina când citim Biblia și ne va aduce aminte ce am citit.

PS. Este un lucru nou pe care nu l-am observat pînă astăzi în Exodul.

„Copiii lui Israel au ieșit înarmați din țara Egiptului.” Exodul 13:17b

Astăzi 22 Ianuarie citim Exodul 14:1-15:21.

Trecere Marii Roșii fenomen natural sau supranatural?

Sunt oameni care neagă autenticitatea minunilor descrise în Biblie iar alții încearcă să găsească explicații naturale.

Acest lucru se întâmplă și cu privire la minunea descrisă în Exodul 14.

Dacă acceptăm teoria conform căreia israelții au trecut într-un loc anume din delta Nilului unde are loc uneori un fenomen natural care face să se separe apele și astfel pe culoarul creat israelții puteau să treacă singurul lucru care ar fi nevoie să se „ocupe” Dumnezeu era că ei să plece din Egipt exact la momentul în care ar fi avut loc acest fenomen.

Aici avem raspunsul(în limba engleză) la aceasta .

https://answersingenesis.org/…/red-sea-parted-naturally/

Lucrurile așa cum sunt prezentate în Exodul 14 ne arată că Dumnezeu le-a spus dinainte ce se va întâmpla și că El va interveni în mod supranatural.

1. Dumnezeu le spune drumul pe care să meargă

2. Dumnezeu le spune ce se va întâmpla în fiecare moment al călătoriei lor.

Totul se desfășoară cu.o așa repeziciune încât ei nu aveau prea mult timp să gândească vreo cale de ieșire din pericolul de a fi omorâți de faraon și oastea lui care era cu mult mai mult superioară lor.

„Faraon se apropia. Copiii lui Israel și-au ridicat ochii și iată că egiptenii veneau după ei. Și copiii lui Israel s-au înspăimântat foarte tare și au strigat către Domnul după ajutor.”

Exodul 14:10 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.14.10.VDC

Deși au văzut atâtea intervenții supranaturale pînă acum s-au speriat tare au strigat către Dumnezeu dar în același timp au cârtit și au spus lui Moise

Nu-ţi spuneam noi în Egipt: ‘Lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie’?”

Exodul 14:12 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.14.12.VDC

Răspunsul lui Moise dezvăluie că ceea ce urma să se întâmple nu va fi decât intervenția supranaturală a Lui Dumnezeu și că vor scăpa în totalitate de egipteni.

Moise a răspuns poporului: „Nu vă temeţi de nimic, staţi pe loc și veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta, căci pe egiptenii aceștia pe care-i vedeţi azi, nu-i veţi mai vedea niciodată. Domnul Se va lupta pentru voi, dar voi staţi liniștiţi.” Domnul a zis lui Moise: „Ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Tu ridică-ţi toiagul, întinde-ţi mâna spre mare și despic-o, și copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat. Eu voi împietri inima egiptenilor, ca să intre în mare după ei. Și Faraon și toată oastea lui, carele și călăreţii lui vor face să se arate slava Mea. Și vor ști egiptenii că Eu sunt Domnul când Faraon, carele și călăreţii lui vor face să se arate slava Mea.”

Exodul 14:13-18 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.14.13-18.VDC

„Și vor ști egiptenii că Eu sunt (Iehova) Domnul”

Dacă totul nu era decât un fenomen natural atunci egiptenii nu puteau recunoaște că Dumnezeu este atotputernic

Și în final și Israelții au putut să pornească la drum cu incredere in Dumnezeu și cu frică de El , si cu încrederea că Moise este omul folosit de Dumnezeu .

În urma acestui eveniment supranatural evreii au adus o cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu .

Uneori noi aducem laude lui Dumnezeu doar cu mintea noastră dar a exprima laude Lui Dumnezeu atunci când experimentăm minunile lui Dumnezeu în viața noastră este extraordinar.

Domnul este un războinic viteaz: Numele Lui este Domnul. El a aruncat în mare carele lui Faraon și oastea lui; Luptătorii lui aleși au fost înghiţiţi în Marea Roșie. I-au acoperit valurile Și s-au coborât în fundul apelor, ca o piatră. Dreapta Ta, Doamne, și-a făcut vestită tăria; Mâna Ta cea dreaptă, Doamne, a zdrobit pe vrăjmași. Prin mărimea măreţiei Tale, Tu trântești la pământ pe vrăjmașii Tăi; Îţi dezlănţui mânia Și ea-i mistuie ca pe o trestie. La suflarea nărilor Tale, s-au îngrămădit apele, S-au ridicat talazurile ca un zid Și s-au închegat valurile în mijlocul mării. Vrăjmașul zicea: ‘Îi voi urmări, îi voi ajunge, Voi împărţi prada de război; Mă voi răzbuna pe ei, Voi scoate sabia și-i voi nimici cu mâna mea!’ Dar Tu ai suflat cu suflarea Ta Și marea i-a acoperit; Ca plumbul s-au afundat În adâncimea apelor. Cine este ca Tine între dumnezei, Doamne? Cine este ca Tine minunat în sfinţenie, Bogat în fapte de laudă Și făcător de minuni? Tu Ţi-ai întins mâna dreaptă, Și i-a înghiţit pământul. Prin îndurarea Ta, Tu ai călăuzit Și ai izbăvit pe poporul acesta, Iar prin puterea Ta îl îndrepţi Spre locașul sfinţeniei Tale. Popoarele vor afla lucrul acesta și se vor cutremura: Apucă groaza pe filisteni,

Exodul 15:3-14 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.15.3-14.VDC

Să ne gândim la ceea ce Dumnezeu face în viața noastră și să îl lăudăm în mod specific pentru asta .

Astăzi 23 Ianuarie citim Exodul 15:22-18:27

Exod 15:22-27

Înainte de ajunge la apă dulce (Elim ) trebuie să treci pe la apa amară (Mara)

Trei zile fără apă și apoi găsești apă amară după ce nu cu mult timp înainte ai lăudat pe Dumnezeu pentru minunea trecerii prin Marea Roșie.

Dumnezeu tocmai ne-a așcultat o rugăciune și a făcut o minune dar a doua zi ni se întâmplă să avem un accident de circulație, sau cineva ne vorbește de rău sau oamenii nu mai sunt prietenoși cu noi sau alte lucruri.

„Acolo a dat Domnul poporului legi și porunci și acolo l-a pus la încercare.”

Noi creștinii avem în viața probleme la fel ca ceilalți oameni dar pentru noi orice necaz este un moment în care credința noastră este încercată.

Iacov ne spune de ce :

Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiţi desăvârșiţi, întregi și să nu duceţi lipsă de nimic.

Iacov 1:4 VDC

https://bible.com/bible/191/jas.1.4.VDC

Exodul 16:1-36

Asta s-a întâmplat și în pustia Sin unde Dumnezeu le da hrană în mod miraculos „pâine din ceruri” și carne.

„Domnul a zis lui Moise: „Iată că voi face să vă plouă pâine din ceruri. Poporul va ieși afară și va strânge cât îi trebuie pentru fiecare zi, ca să-l pun la încercare și să văd dacă va umbla sau nu după Legea Mea.”

Exodul 16:4 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.16.4.VDC

Exodul 17:1-7

Stâncă din Horeb ” Este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este?” Asta a însemnat a-L ispiti pe Dumnezeu.

Exodul 17:8-16

Înfrângerea lui Amalec; prima mențiune despre Iosua.

Moise a zidit un altar și i-a pus numele „Domnul, steagul meu” .Iehova-Nissi

Exodul 17:15 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.17.15.VDC

Exodul 18:1-27

Noi creștinii ne punem încrederea în Dumnezeu în toate lucrurile dar asta nu înseamnă că de multe ori Dumnezeu nu va folosi și alți oameni să ne de-a un sfat bun, practic .

„Moise i-a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul” și Ietro socrul lui s-a închinat lui Dumnezeu dar apoi Ietro socrul său a fost destul de înțelept ca să-i dea un sfat bun lui Moise .

„Moise a istorisit socrului său tot ce făcuse Domnul împotriva lui Faraon și împotriva Egiptului din pricina lui Israel, toate suferinţele care veniseră peste ei pe drum și cum îi izbăvise Domnul din ele.

…………………..

Cunosc acum că Domnul este mai mare decât toţi dumnezeii, căci în lucrul în care s-au purtat cu trufie, El a fost mai presus de ei.” Ietro, socrul lui Moise, a adus lui Dumnezeu o ardere-de-tot și o jertfă de mâncare. Aaron și toţi bătrânii lui Israel au venit și au luat parte la masă cu socrul lui Moise, înaintea lui Dumnezeu.

Exodul 18:8, 11-12 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.18.8-12.VDC

Astăzi 24 Ianuarie citim Exodul 19:10-20:26

Exodul 19:1-25

Suntem în fața „muntelui”!

Dumnezeu vorbește despre trei lucruri:

1.Ce a făcut El pentru ei „v-am purtat pe aripi de vultur și v-am adus aici la Mine” din Egipt.

2. Condițiile care vor fi pentru ca ei să fie un popor al Lui „daca veți asculta de glasul Meu și veți păzi legămîntul Meu”

3. Ce vor fi ei :

„veți fi ai Mei dintre toate popoarele.”

„o împărăție de preoți și un neam sfânt”

(Exodul 19:4-6)

Răspunsul lor:

„Vom face tot ce a zis Domnul”

Asta a fost incheierea unui legămînt la muntele Sinai. Aici ei au promisiunea că vor fi preoți cu statut regal și sfinți adică separați pentru Dumnezeu lucru de care nu se bucurau celelalte popoare .

Acum ne amintim cum și noi creștinii avem această onoare unică de a fi o împărăție de preoți datorită legamantului nou încheiat în jertfa lui Hristos. Pentru noi sunt actuale aceste cuvinte mărețe :

„Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată;”

1 Petru 2:9 VDC

Pînă atunci ei l-au cunoscut pe Dumnezeu ca Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov dar acum era Dumnezeul lor.

„Domnul Dumnezeul vostru care te-a scos din țara Egiptului”(Exodul 20:1)

Manifestarea prezenței lui Dumnezeu la muntele Sinai a fost de așa natură încât evreii să aibă frică de El și motivație să asculte de poruncile care îi vor fi date.

Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul Se coborâse pe el în mijlocul focului . Fumul acesta se înălţa ca fumul unui cuptor, și tot muntele se cutremura cu putere. Trâmbiţa răsuna tot mai puternic. Moise vorbea, și Dumnezeu îi răspundea cu glas tare.

Exodul 19:18-19 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.19.18-19.VDC

Acum noi să ne amintim că Isus prin sângele lui ne-a făcut cunoscut pe Dumnezeu și am ajuns în prezența Lui.

Prin credință putem percepe că acest lucru ar trebui să ne facă să umblăm cu frică „în timpul pribegiei” noastre pe acest pământ.

„Voi nu v-aţi apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, Ci v-aţi apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de Biserica celor întâi născuţi , care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvârșiţi, de Isus, Mijlocitorul legământului celui nou, și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Luaţi seama ca nu cumva să nu voiţi să ascultaţi pe Cel ce vă vorbește! Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe Cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la Cel ce vorbește din ceruri,

Evrei 12:18, 22-25 VDC

https://bible.com/bible/191/heb.12.18-25.VDC

Exodul 20:1-23

Acum fiind Dumnezeul lor evreii trebuiau să asculte de El.

Cele zece porunci erau primele lucruri care exprimau în esență așteptările lui Dumnezeu din partea lor cu privire la relația cu El însuși și de aici în relația cu aproapele.

Ei erau la „grădiniță ” noi suntem în școala lui Hristos care este la nivelul când legea Lui cuprinde toate situațiile din viața noastră.

Acum noi aplicăm în viața noastră „Cea mai mare poruncă: Îl iubim pe Dumnezeu și pe aproapele”

Exodul 20:24-26

Au fost chemați să zidească un altar unde Dumnezeu le spune că „voi veni la tine și te voi binecuvânta.”

Le pune două condiții care apar că fiind aplicabile și nouă.

Când ne închinăm lui Dumnezeu unii oameni vin cu lucrurile făcute de ei și cu indecență.

Astazi tot mai mulți bărbați și femei vin la închinare îmbrăcați ca și cum ar fi dezbrăcați.

„Dacă-Mi vei ridica un altar de piatră, să nu-l zidești din pietre cioplite, căci, cum îţi vei pune dalta în piatră, o vei pângări.

Să nu te sui la altarul Meu pe trepte, ca să nu ţi se descopere goliciunea înaintea lui.’”

Exodul 20:25-26 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.20.25-26.VDC

Astăzi 25 Ianuarie citim Exodul 21:1-24:18

Legi pentru o societate condusă direct de Dumnezeu-teocrație

Acum , dacă veţi asculta glasul Meu și dacă veţi păzi legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al Meu;

Exodul 19:5 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.19.5.VDC

Dintre toate popoarele lumii Dumnezeu a ales începînd de la Avraam un popor care să fie o națiune care să înceapă procesul de împăcare a lumii întregi cu El. Acesta era un privilegiu unic în istoria omenirii dar și o responsabilitate pe măsură.

Prin ei toate popoarele lumii puteau să îl cunoască pe Dumnezeu.

Dumnezeu era conducătorul lor direct , Moise era reprezentantul Lui prin care ei cunoșteau voia lui Dumnezeu.

Astăzi nu putem construi o națiune creștină în sens teocratic ci poate in sens cultural atunci când creștinii sunt o majoritate și vor avea influență sperăm pozitivă prin viața lor și prin participarea lor la viața socială și politică.

Însăși Isus a arătat asta când evreii au venit la El cu o femeie prinsă în preacurvie care conform legii morale, cele zece porunci și a legii civile dată de Dumnezeu la Muntele Sinai trebuia ucisă cu pietre.

Să ne aducem aminte că însăși evreii mai târziu au cerut să nu mai fie guvernați direct de Dumnezeu ci să aibă un împărat ca celelalte popoare .

După ce Dumnezeu le’-a dat evreilor legea morală, cele zece porunci care erau un ghid pentru comportamentul indivizilor în societate acum în bucata din Exodul care o citim astăzi ei au primit de la Dumnezeu legea civilă adică legile după care să fie condusă o societate a cărei conducător esre Dumnezeu.

Este o lectură interesantă. Aici avem oportunitatea să descoperim care sunt principiile care stau în spatele acestor legi. Dumnezeu prin legea civilă a vrut în esență să arate că vrea ca cei „mici”, cei vulnerabili să fie protejați de abuzurile celor „mari” sau puternici, de abuzurile celor care au controlul asupra resurselor și deciziilor în societate.

Am selectat câteva exemple:

‘Să nu chinuiești pe străin și să nu-l asuprești, căci și voi aţi fost străini în ţara Egiptului. Dacă-i asuprești, și ei strigă la Mine după ajutor, Eu le voi auzi strigătele; mânia Mea se va aprinde și vă voi nimici cu sabia; nevestele voastre vor rămâne văduve și copiii voștri vor rămâne orfani.”

Exodul 22:21, 23-24 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.22.21-24.VDC

Ceva de actualitate să nu „share fake news” să nu răspîndești știri false…trebuie să recunoaștem că toți se fac vinovați într-o anumită măsură de acest lucru.

„Să nu răspândești zvonuri neadevărate . Să nu te unești cu cel rău, ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el. Să nu te iei după mulţime ca să faci rău și la judecată să nu mărturisești trecând de partea celor mulţi, ca să abaţi dreptatea.

Exodul 23:1-2 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.23.1-2.VDC

Legea „sindicatului” lui Dumnezeu ,timp de odihnă săptămânal

„Timp de șase zile să-ţi faci lucrarea. Dar în ziua a șaptea să te odihnești, pentru ca boul și măgarul tău să aibă odihnă, pentru ca fiul roabei tale și străinul să aibă răgaz și să răsufle.

Exodul 23:12 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.23.12.VDC

Pasajul de astăzi merită a fi citit cu atenție și cu creionul în mână.

 Astăzi 26 Ianuarie citim Exodul 25:1-27:21

Dumnezeu vrea să locuiască în mijlocul lor.

Nu numai că ei sunt un popor pe care Dumnezeu l-a ales că să fie al Lui ci El vrea să locuiască în mijlocul lor.

1.Vorbește copiilor lui Israel să-Mi aducă un dar; să-l primiţi pentru Mine de la orice om care-l va da cu tragere de inimă.

2.Să-Mi facă un locaș sfânt, și Eu voi locui în mijlocul lor.

3.Să faceţi cortul și toate vasele lui după chipul pe care ţi-l voi arăta.

Exodul 25:2, 8-9 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.25.2-9.VDC

Pentu ca Dumnezeu să locuiască în mijlocul lor ei trebuia să aducă lui Dumnezeu de bună voie lucruri care vor fi folosite la construcția locului.

Deși Dumnezeu a emis pretenția că întâii născuți sunt ai Lui și apoi a făcut o lege din zeciuiala pe care fiecare evreu era obligat să contribuie pentru întreținerea ritualului închinarii Dumnezeu a vrut de data asta ca oamenii să dea „cu tragere de inimă.”

În legamamtul cel nou în Hristos noi avem pe Dumnezeu care locuiește în noi. Oamenii în care locuiește Dumnezeu prin Hristos sunt poporul Lui care formează Biserica.

Pentru ca Sfânta Treime să locuiască în noi este o condiție importantă

ca prin credință sa ne aducem pe noi înșine ca dar de bunăvoie lui Dumnezeu.

„Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el.

………………….

Dar Mângâietorul , adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.

Ioan 14:23, 26 VDC

https://bible.com/bible/191/jhn.14.23-26.VDC

Evreii la chemarea lui Dumnezeu trebuia să construiască un spațiu special unde să locuiască El.

Chivotul cu capacul ispășirii era locul despre

care Dumnezeu spune:

„Acolo Mă voi întâlni cu tine; și de la înălţimea capacului ispășirii, dintre cei doi heruvimi așezaţi pe chivotul mărturiei, îţi voi da toate poruncile Mele pentru copiii lui Israel.”

„Heruvimii să fie cu aripile întinse pe deasupra, acoperind cu aripile lor capacul ispășirii, și cu feţele întoarse una spre alta; heruvimii să aibă faţa întoarsă spre capacul ispășirii. Să pui capacul ispășirii pe chivot și în chivot să pui mărturia pe care ţi-o voi da.

Exodul 25:20-22 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.25.20-22.VDC

Chivotul împreună cu capacul ispășirii pe care se aflau cei doi heruvimi este „LOCUL” unde era Dumnezeu în mijlocul lor și era punctul central și punctul de referință pentru amplasarea celorlalte obiecte de cult amplasate în Cort și Curtea cortului.

Pasajul biblic de astăzi a vrut să știm că Dumnezeu a vrut să aibă un „Locaș Sfânt” unde va locui în mijlocul lor și să ne familiarizâm cu acest lucru. Pe măsura ce vom citi Biblia vom descoperi lucruri care ne va ajuta să înțelegem rostul acestui proiect.

Totul trebuia făcut după proiectul pe care Dumnezeu urma sa-l descrie.

Chivotul și capacul ispășirii Exodul 25:10-22

Masa cu pâinile. Exodul 25:23-30

Sfeșnicul Exodul 25:31-40

Cortul Exodul 26:1-30

Cele două perdele Exodul 26:31-37

Altarul pentru arderile de tot Exod 27:1-8

Curtea cortului Exodul 27:9-19

Untdelemnul sfânt. Exodul 27:20-21

Imagini 3D ale Cortului intalnirii

https://sites.google.com/…/gra…/miskan-cortul-intalnirii

Astăzi 27 Ianuarie citim Exodul 28:1-30:38

Am ajuns la concluzia că pentru o citire mai interesantă și cu folos ar trebui să ne imaginăm că suntem evreii de atunci care am fost scoși din Egipt unde de mult timp am fost robi și știam ceva din istoria a ceea ce s-a transmis din generație în generație adică ceea ce noi am citit în Geneza.

Creștinii trebuie să depună un efort oarecare ca să înțeleagă și să fie familiari cu termenii din Biblie.

Personal am găsit foarte util să subliniez pasajele cheie. Astfel când voi mai avea ocazia să citesc voi „vedea” mai ușor ce? și de ce ?

În comentariul de astăzi am înregistrat pasajele cheie pentru fiecare diviziune a textului biblic.

Acum după toate întâmplările prin care am trecut suntem la muntele Sinai unde Moise ne spune următoarele:

Preoții și îmbrăcămintea lor Exodul 28:1-5

„Iar tu apropie‑i de tine pe fratele tău, Aaron, și pe fiii săi împreună cu el, din mijlocul fiilor lui Israel, ca să‑Mi fie preoți: pe Aaron și pe fiii lui – Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar! Fratelui tău, Aaron, să‑i faci haine sfinte, spre slavă și cinste. Să vorbești cu toți cei pricepuți, pe care i‑am umplut cu duh de înțelepciune, să facă veșmintele lui Aaron ca să fie sfințit și să‑Mi fie preot.

Exodul 28:1-3 EDCR

https://bible.com/bible/2311/exo.28.1-3.EDCR

Efodul și brâul Exodul 28:6-14

Efodul să‑l faci din aur, din material violet, purpuriu și stacojiu și din in subțire împletit; să fie lucrat cu măiestrie. Să iei apoi două pietre de onix și să gravezi pe ele numele fiilor lui Israel. Șase din numele lor să fie pe prima piatră și celelalte șase nume să fie pe a doua piatră, potrivit nașterii lor.

Exodul 28:6, 9-10 EDCR

https://bible.com/bible/2311/exo.28.6-10.EDCR

Pieptarul Exodul 28:15-30

Și Aaron să poarte numele fiilor lui Israel pe inima lui, pe pieptarul judecății, când va intra în Locul Sfânt, ca să păstreze necurmat amintirea lor înaintea DOMNULUI . Să pui în pieptarul judecății Urim și Tumim , care să fie pe inima lui Aaron când se va înfățișa el înaintea DOMNULUI . Astfel, Aaron va purta necurmat pe inima lui judecata fiilor lui Israel înaintea DOMNULUI .

Exodul 28:29-30 EDCR

https://bible.com/bible/2311/exo.28.29-30.EDCR

Mantia violet Exodul 28:31-35

Aaron să o îmbrace când slujește; când va intra în Sfântul Lăcaș înaintea DOMNULUI și când va ieși din el, se va auzi sunetul ei, ca să nu moară.

Exodul 28:35 EDCR

https://bible.com/bible/2311/exo.28.35.EDCR

Diadema de aur,tunica,turismul și brâul

Exodul 28:36-43

Să faci și o diademă din aur curat și să gravezi pe ea, cum ai grava pe un sigiliu: «Sfânt DOMNULUI ». Ea să fie pe fruntea lui Aaron, și Aaron va purta vina pentru fărădelegile săvârșite față de lucrurile sfinte aduse de fiii lui Israel, față de toate darurile lor sfinte. Aceasta să fie necurmat pe fruntea lui, pentru ca ei să fie primiți înaintea DOMNULUI .

Exodul 28:36, 38 EDCR

https://bible.com/bible/2311/exo.28.36-38.EDCR

Consacrarea (Sfințirea) preoților Exodul 29:1-37

Să iei și pieptul berbecului de învestire adus pentru Aaron și să‑l legeni ca un dar legănat înaintea DOMNULUI : aceasta va fi partea ta. Să sfințești pieptul legănat și spata ridicată, care au fost legănate și ridicate din berbecul de învestire adus pentru Aaron și pentru fiii lui. Printr‑o rânduială veșnică, ele vor fi ale lui Aaron și ale fiilor lui din partea fiilor lui Israel, căci acesta este un dar, și va fi un dar din jertfele lor de pace, darul lor pentru DOMNUL .

Exodul 29:26-28 EDCR

https://bible.com/bible/2311/exo.29.26-28.EDCR

Jertfa necurmată Exodul 29:38-46

Iată ce să jertfești pe altar: doi miei de un an, zilnic , necurmat. Este arderea‑de‑tot necurmată pentru urmașii voștri adusă la intrarea în Cortul Întâlnirii, înaintea DOMNULUI . Acolo Mă voi întâlni cu voi, ca să vă vorbesc acolo.

Exodul 29:38, 42 EDCR

https://bible.com/bible/2311/exo.29.38-42.EDCR

Altarul tămâierii Exodul 30:1:10

Să așezi altarul în fața catapetesmei care este înaintea Chivotului Mărturiei (în fața Capacului Ispășirii, care este deasupra Mărturiei) , acolo unde Mă voi întâlni cu tine. Aaron va arde pe el tămâie înmiresmată; în fiecare dimineață, când va pregăti candelele, să ardă tămâie și de asemenea în amurg, când va așeza candelele, să ardă tămâie. Tămâia să ardă necurmat înaintea DOMNULUI , din neam în neam. Să nu aduceți pe altar nici tămâie străină , nici ardere‑de‑tot, nici ofrandă și să nu turnați pe el nicio jertfă‑de‑băutură. Aaron să facă ispășire pe coarnele altarului o dată pe an; din sângele ispășitor al jertfei‑pentru‑păcat, să facă ispășire pentru el o dată pe an, din neam în neam. Acesta să fie un lucru preasfânt înaintea DOMNULUI .”

Exodul 30:6-10 EDCR

https://bible.com/bible/2311/exo.30.6-10.EDCR

Numărătoarea poporului Exodul 30:11-16

„Când vei face numărătoarea fiilor lui Israel și îi vei înscrie, fiecare din ei să dea DOMNULUI un dar pentru răscumpărarea sufletului lui, ca să nu fie între ei nicio urgie cu prilejul acestei înscrieri.

Exodul 30:12 EDCR

https://bible.com/bible/2311/exo.30.12.EDCR

Ligheanul de aramă Exodul 30:17-21

Aaron și fiii lui își vor spăla în apa din el mâinile și picioarele. Să se spele cu apă, ca să nu moară, când vor intra în Cortul Întâlnirii sau când se vor apropia de altar ca să facă slujba și ca să aducă DOMNULUI jertfe arse de foc.

Exodul 30:19-20 EDCR

https://bible.com/bible/2311/exo.30.19-20.EDCR

Untdelemnul sfânt și tămâia Exodul 30:22-38

Să nu se ungă cu el trupul niciunui om și să nu faceți alt untdelemn ca el, după același amestec. Acesta este sfânt, și sfânt să fie pentru voi. Oricine va face un amestec ca acesta sau va unge cu el un străin va fi nimicit din poporul lui.»”

Exodul 30:32-33 EDCR

https://bible.com/bible/2311/exo.30.32-33.EDCR

Astăzi 28 Ianuarie citim Exodul 31:1-33:23

Lui Dumnezeu îi place când ne rugăm pentru alții când mijlocim înaintea Lui când aproapele nostru cade în păcat.

Exemplu lui Moise mă face să mă gândesc mai serios la a aduce rugăciuni de mijlocire cu mai multă încredere.

Am văzut că Dumnezeu l-a ascultat pe Moise după ce s-a rugat pentru poporul care păcătuise și pe care Dumnezeu a vrut să-l „mistuie”.

Iată rugăciunea:

„Moise a mijlocit înaintea DOMNULUI , Dumnezeului său, și a zis:

1. „De ce să se aprindă mânia Ta, DOAMNE , împotriva poporului Tău, pe care l‑ai scos din țara Egiptului cu mare putere și cu mână tare?

2. De ce să zică egiptenii: «Spre nenorocirea lor i‑a scos, ca să‑i omoare prin munți și să‑i șteargă de pe fața pământului»? Pune capăt mâniei Tale aprinse și lasă‑Te de răul hotărât pentru poporul Tău!

3. Adu‑ți aminte de Avraam, de Isaac și de Israel, robii Tăi, cărora le‑ai jurat pe Tine Însuți și le‑ai spus: «Voi înmulți sămânța voastră ca stelele cerului, și toată țara aceasta pe care am spus că le‑o voi da urmașilor voștri le va fi moștenire în veac.»”

Exodul 32:11-13 EDCR

https://bible.com/bible/2311/exo.32.11-13.EDCR

Moise vine în rugăciune cu trei argumente pentru care Dumnezeu ar trebui să nu-i omoare pe evrei.

Astăzi 29 Ianuarie citim Exodul 34:1-36:7

Citind astăzi pasajul în care se vorbește despre faptul că pielea feței lui Moise strălucea și astfel copiii lui Israel se temeau să se apropie de el, mi-am adus aminte cum „traduce” apostolul Pavel în Noul Legămînt acest „fenomen”.

Moise si-a acoperit fața cu o maramă. Iar apostolul Pavel spune că „marama este dată la o parte în Hristos. Noi prin Duhul Sfânt spune Pavel suntem schimbați după chipul lui Dumnezeu.

„În adevăr, dacă ce era trecător era cu slavă, cu cât mai mult va rămâne în slavă ce este netrecător!

Căci Domnul este Duhul, și unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbaţi în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.”

2 Corinteni 3:11, 17-18 VDC

https://bible.com/bible/191/2co.3.11-18.VDC

„Moise s-a coborât de pe muntele Sinai cu cele două table ale mărturiei în mână. Când se cobora de pe munte, nu știa că pielea feţei lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul. Aaron și toţi copiii lui Israel s-au uitat la Moise și iată că pielea feţei lui strălucea și se temeau să se apropie de el. Moise i-a chemat; Aaron și toţi fruntașii adunării s-au întors la el, și el le-a vorbit. După aceea, toţi copiii lui Israel s-au apropiat, și el le-a dat toate poruncile, pe care le primise de la Domnul pe muntele Sinai. Când a încetat să le vorbească, și-a pus o maramă pe faţă. Când intra Moise înaintea Domnului ca să-I vorbească, își scotea marama până ce ieșea; iar când ieșea, spunea copiilor lui Israel ce i se poruncise. Copiii lui Israel se uitau la faţa lui Moise și vedeau că pielea feţei lui strălucea, și Moise își punea iarăși marama pe faţă până ce intra ca să vorbească cu Domnul.

Exodul 34:29-35 VDC

https://bible.com/bible/191/exo.34.29-35.VDC

Noi suntem chemați să privim la Dumnezeu în oglinda Cuvântului Lui prin care suntem supuși procesului de transformare după chipul lui Dumnezeu.

De aceea citim Biblia zilnic.

Astăzi 30 Ianuarie citim Exodul 36:8-38:31

Astăzi când „imaginea suprimă cuvântul” cred că ni se pare „incomod” să citim o narațiune despre cum a fost construit un lucru în secolul 14 î.Hr.

Totuși e un exercițiu interesant să petrecem 13-15 minute din timpul nostru să citim cele aproape trei capitole din Exodul care descriu cum a fost construit Cortul Întâlnirii cu obiectele de cult din el și Curtea Cortului.

Orice lucrare a lui Dumnezeu ar trebui făcută prin puterea Duhului Sfânt care ne va îndruma în toate aspectele. În slujirea lui Dumnezeu nu este loc pentru mândria de a face ceva prin forța proprie.

Să ne amintim că aceasta a fost valabil și pentru o construcție fizică care trebuia executată după proiectul lui Dumnezeu.

„DOMNUL i‑a vorbit lui Moise astfel: „Să știi că l‑am ales pe Bețaleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda. L‑am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, cu înțelepciune, cu pricepere și cu știință pentru tot felul de lucrări, ca să conceapă lucrări meșteșugite, să lucreze în aur, în argint și în aramă, să cioplească în pietre pentru a le țintui, să cioplească în lemn și să lucreze cu toată îndemânarea. Și iată că i l‑am dat ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan. Am pus înțelepciune în inima tuturor celor iscusiți, ca să facă tot ce ți‑am poruncit:

Exodul 31:1-6 EDCR

https://bible.com/bible/2311/exo.31.1-6.EDCR

Cuvântul cheie în textul de astăzi este „au făcut”.

Câteva lucruri care mi s-au demne de a fi remarcate?

1. Ce (lățime) lungime avea poarta de la curtea Cortului? (Exodul 38:18)

2. Cine a fost managerul directorul general pentru construirea cortului? (Exodul 38:21)

3.Cine a fost meșterul șef și ajutorul lui ? (Exodul 38:22-23)

4. Ce metale au folosite la construcția cortului? (Exodul 38:24-31)

(In Biblia mea am încercuit cuvântul respectiv)

5. La ce obiect din Cortul Întâlnirii a făcut ceva în formă de floare de migdal? (Exodul 37:19)

6. Cum erau poziționați heruvimii pe capacul ispășirii? (Exodul 37:9)

7. Din ce obiecte a fost făcut ligheanul de aramă și cine au donat acestea? (Exodul 38:8)

Cuvântul cheie în textul de astăzi este „au făcut”.

Pasajul de astăzi este de fapt un raport dare de seamă sau cum se spune în Biblie a fost „socoteala locașului Cortului întâlnirii”. Dumnezeu a vrut să ne dea un exemplu de „transparență” în gestionarea bunurilor publice de către cei puși să administreze acestea.

Raportul spune că „a fost făcut” fiecare obiect conform planului și avem și numărul exact al celor care au contribuit cu o jumătate de siclu de argint care a fost cerut de Dumnezeu în mod egal de la toți cei 603550 de oameni cu vârsta de peste douăzeci de ani.

Astăzi 31 Ianuarie citim Exodul 39:1-40:38

Cuvântul cheie „au făcut” în cele două capitole.

Inspecția finală!

Fiii lui Israel au făcut toate aceste lucrări așa cum îi poruncise lui Moise DOMNUL . Moise s‑a uitat la toate lucrările, și iată că le făcuseră așa cum poruncise DOMNUL : întocmai le‑au făcut. Și Moise i‑a binecuvântat .

Exodul 39:42-43 EDCR

https://bible.com/bible/2311/exo.39.42-43.EDCR

Publicitate

Ucenicia crestina !!!

Posted: februarie 7, 2012 in ucenicie
Etichete:

Faceti Ucenici ! „Ucenicii se fac nu se nasc” cel,mai inspirat titlu pentru o carte despre facerea de ucenici! E cineva care vrea sa inceapa procesul de ucenicizare ? Suntem gata aici in Phoenix sa ne angajam in acest demers!

I have found an organization called „People Of Second Chance.” They believe in a thing called „radical integrity, radical grace.”

To the the question: „Is there a limit to second or third chances?”

Their answer is: ” I think God is the only one who ultimately knows the limit on a second or third chance, and his grace is pretty remarkable.”
Watch this video posted below, and let us know what you think about „People Of Second Chance”!

   „Cat de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc ……Evanghelia” 

 Romani 10:15

De ce  se face referire la picioare si nu la maini, de exemplu ? Se vesteste Evanghelia cu picioarele ?

 

 

 

    

                       Formula ajungerii la mantuire  A>C>M                          

                                 Auzire>Credinta>Mantuire

 

 Aceasta este formula ajungerii la mantuire care trebuie cunoscuta  de cel ce vrea sa implineasca  nevoia urgenta de a aduce pe alti la decizia de a”chema Numele Domnului”. Pentru ca numai”oricine va chema Numele Domnului va fi mantuit” (Romani 10:13).Multi crestini sunt convinsi ca trebuie sa fie martori ai lui Hristos, dar  nu toti fac lucrul acesta ,nu stiu cum s-o faca ,care  este telul final in marturisirea lui Cristos,ce mijloace si metode sa foloseasca.Unii pun accentul pe diferite aspecte,neglijind altele.Apostolul Pavel ajunge la aceasta formula A>C>M, in Romani 10:17 dupa ce pune patru intrebari retorice care sa-i lamureasca pe cei care au dorinta ca si el  pentru ca cei din neamul lui si nu numai, sa fie mantuiti.

    1. Dar  cum vor chema pe Acela in care n-au crezut?

  Pentru ca cineva sa „cheme” sa ceara sa fie mantuit de Cristos(„Acela”) are nevoie sa traiasca aceasta experienta a credintei. Cand aceasta credinta este cultivata in cineva ,este de asteptat sa se exprime prin aceasta rugacine de mantuire „Ai mila de mine pacatosul!,sau Vreau sa am viata vesnica?,Vreau sa fiu cu Hristos in cer!

   2. Si cum vor crede in Acela despre care n-au auzit?  

Credinta nu este o abilitate in sine a omului care se produce  in mod  instantaneu fara un agent exterior. Este adevarat oamenii au ceva in ei care ii face sa caute un sens in viata,ajutorul cuiva care transcede limitarile umane. „Vor crede in Acela”,inseamna ca oamenilor trebuie sa li se prezinte ceva in care sa creada.  Trebuie sa  folosim toate mijloacele si metodele ca oamenii sa auda despre planul de mantuire in Cristos. Si unde este cel mai concret descris? In Scripturi. „Cercetati Scripturile, caci tocmai ele vorbesc despre Mine” a spus Cristos.

   3.Si cum vor auzi despre El fara propovaduitor?

Daca pana acum am inteles in mod pasiv cum ajung oamenii „sa cheme  Numele Domnului”,aceasta intrebare ne implica activ. S-ar parea ca Dumnezeu se bazeaza pe bunul nostru simt, ca sa  spunem : Mm.. Da! Cum vor auzi daca EU  nu propovaduiesc?Da! Fiecare din noi este important ,pentru ca daca  multi propovaduiesc, cu atat mai mult se multiplica numarul celor care aud.

   4. Si cum vor propovadui, daca nu sunt trimesi?

Nu suntem trimisi!? Fiecare din noi cred ca simte impulsul acesta de a propovadui dar tot timpul apar piedici reale sau imaginare care ne fac sa amanam. Avem o provocare practica  pentru toti, folositi orice mijloc si ocazie pentru a propovadui Evanghelia.

 

 

             Nu uitati formula: A>C>M

AUZIRE(Cuvintul,Isus,Propovaduitori trimisi)

CREDINTA(in Isus,Cheamarea Numelui Domnului)

MINTUIRE (rezulatul la care ne asteptam prin Duhul Sfant)

 

 

 

 

Timpul de partasie cu Dumnezeu(citirea Bibliei si rugaciune) este cel important lucru in viata unui ucenic al lui Hristos. Isus insusi a petrecut un astfel de timp.

 

A doua zi dimineata,pe cand era inca intuneric de tot ,Isus S-a sculat,a iesit, si S-a dus intr-un loc pustiu. Si se ruga acolo.” Marcu 1:35

NUMAI EU SI DUMNEZEU
Privilegiul de a fi in compania privata si personala cu Dumnezeu este posibila prin Hristos care ne-a intermediat aceasta.
Depinde acum de noi daca o valorizam la maxim,oricare dintre noi, oricand si oriunde.
Trebuie numai sa decidem sa gasim timpul si locul si determinarea necesare pentru a cultiva aceasta exclusiva atentie acordata fiecarui individ de pe planeta pamant.
Si fiindca noi suntem oameni muritori si El este Dumnezeu vesnic „sa ne apropiem cu deplina incredere de scaunul harului ,ca sa capatam indurare …. „ (Evrei 4:16a) pentru ca „avem un Mare Preot care a strabatut cerurile ..” si sta langa Dumnezeu pentru noi.
Si fiindca noi suntem pacatosi si Dumnezeu este sfant sa ne apropiem dar cu avertismentul „Luati seama ca nu cumva sa nu voiti sa ascultati pe Cel ce va vorbeste din ceruri…”(Evrei12:25)
Cu limitarile noastre prezente avem nevoie sa ne angajam special ,in a petrece un timp special, zilnic „Numai eu si Dumnezeu”, intr-un loc special, cu scopul dezvoltarii unui dialog, in care Dumnezeu totdeauna vorbeste (primul) si eu raspund prin asculatare si exprimare prin rugaciune, in concordanta cu ceea ce mi-a vorbit El. Dialogul continua dupa acest tipar, atat timp cat sunt disponibil.
DUMNEZEU vorbeste prin Biblie EU raspuind prin rugaciune

Un timp „Numai eu si Dumnezeu”
Zilnic: avem cel putin doua exemple in Biblie
Daniel- ..a intrat in casa lui…… si de trei ori pe zi ingenunchea , se ruga si lauda pe Dumnezeu cum facea si mai inainte …” (Daniel 6:10)
Isus – „…A doua zi dimineate pe cand era inca intuneric de tot ,Isus s-a sculat …
si s-a dus …sa se roage …(Marcu1;35)
Zilnic: in oricare din momentele din zi: dimineata ,seara ,oricand in timpul zilei sau noaptea.
Zilnic: cu o durata de timp pe care o putem dedica voluntar acestui lucru(10min,15 min,etc)

Un loc „Numai eu si Dumnezeu”
Locul: orice loc– Dumnezeu este prezent in orice loc, noi ne putem inchina in orice loc. Dar pentur noi este nevoie sa alegem un loc „LOCUL” special care sa ne asigure linistea necesara unei comunicari neintrerupte .
Locul: avem cel putin doua exemple in Biblie
Daniel 6:10 „….Daniel…a intrat in casa lui ..unde ferestrele odaii de sus erau deschise spre Ierusalim..”
Marcu 1:35 „….Isus s-a sculat ,a iesit si s-a dus intr-un loc pustiu …..si se ruga
acolo..”
de Daniel Lucescu

Citeste mai mult numai-eu-si-dumnezeu

god-and-i2(varianta in limba engleza,power point)

Este importanta inchinarea noastra personala ( in „odaita” cu usa inchisa). Va pun la dispozitie un „Ghid” care il folosesc personal de mai multi ani. Este conceput pentru a produce un timp de calitate, eficient,practic. O inchinare in „duh si in adevar”.

Vezi aici  daca vrei sa ai o copie    ghid-pentru1

                                    GHID

                    pentru citirea zilnica a Bibliei                                                                                                                                                                                        

 

                          Text biblic : ( exemplu Genesa cap  23)

 

                Pas . 1. Roaga-te pentru a primi lumina in vederea intelegerii  si adopta o atitudine plina de respect fata de cuvantul Lui

                                                                                                                                                                                                          

                Pas . 2  Citeste pur si simplu pasajul biblic cu o minte deschisa  pentru  intelegerea continutului

                Pas . 3  Dupa ce ai citit textul biblic, mediteaza la el

                                      si reciteste acele pasaje care ti-au ramas in

                                      minte , care te-au marcat in timpul citirii

                Pas. 4   Formuleaza intrebari personale in vederea  aplicarii

                             –exista un pacat de marturisit sau parasit ?

                             -exista o promisiune pe care o pot cere ?

                             -exista o porunca pe care s-o ascult ?

                            -exista un adevar spiritual  care sa mi-l insusesc ?

                            -exista in text un exemplu pe care sa-l urmez,sau  sa-l evit?

                               raspunsul la una sau mai multe din aceste intrebari

                                               trebuie sa te conduca la  actiune pozitiva

                Pas . 5   Scrie un rezumat a pasajului citit si o aplicatie personala,pra Gandeste-te la un singur  lucru concret  !

                                 Care este lucrul pe care trebuie sa-l fac imediat ?

 Pas . 6  Roaga-te gandindu-te la ceea ce ai citit si pentru

                                       a primi ajutor in implinirea  a ceea ce ai descoperit

                                                             ca trebuie sa faci

 PS pentru un timp de partasie vezi si articolul(apasa mai jos)

           https://danlucescu.wordpress.com/2008/08/21/numai-eu-si-dumnezeu/